Aktualita - setkání s management coachem Tony Achmatem 7.4.2015

První týden v dubnu se studenti GJSs mohou zúčastnit diskusního setkání s executive coachem Tony Achmatem, který je původem z Austrálie.
 
Účast je otevřená studentům všech ročníků.
 
Další zajímavé informace o Tony Achmatovi jsou obsaženy v záložce executive coach
 
Cíle setkání jsou nemalé, podaří se je naplnit?
 

- how to make a great first impression

- the power of a handshake

- thinking about career choices

- future of women in business

- did Tony really coach Steve Jobs?

- what is coaching, really?

- public speaking - talent or skill?

- what is Toastmasters International?

 

 

GJS Forum  

Cílem této iniciativy rodičů studentů Gymnázia Jaroslava Seiferta je zprostředkovat možnost setkání s inspirativními lidmi, kteří můžou oslovit naše děti svou pílí, rozhledem, hodnotami a etickým chováním.

První cyklus začal ve školním roce 2012-2013 setkáním se 4 zajímavými osobnostmi:

        - s fyzikem Jiřím Chudobou

        - lékařkou Janou Lízrovou Preiningerovou

        - novinářem Danielem Anýžem

        - astrofyzikem Jiřím Grygarem

Ve školním roce 2013-2014 jsme pokračovali druhým cyklem setkání:

        - s dokumentaristou Tomášem Kudrnou

        - novinářem Erikem Bestem

        - teologem Markem Váchou

Třetí cycklus probíhá ve školním roce 2014-2015, kdy se nám podařilo zajistit setkání s dalšími inspirativními osobnostmi:

        - ekologem Janem Plesníkem (proběhlo 5.2.2015)

        - ekonomem a myslitelem Tomášem Sedláčkem a ředitelem The Aspen Institute Prague           Radkem Špicarem (10.3.2015)

        - koučem Tony Achmatem (7.4.2015) 

Díky vedení školy za to, že nás v této aktivitě velkoryse podporuje.

 

 

poslední aktualizace stránky 24.3.2015