Setkání s dr. Jiřím Grygarem

Dne 9. května 2013 se konala beseda s dr. Grygarem, který nás nejprve zaujal vyprávěním o vzniku série popularizačních článků o novinkách ve výzkumu vesmíru, na základě kterých později vznikl oblíběný televizní pořad "Okna vesmíru dokořán".  Název pořadu odkazuje na způsoby, kterými lze zkoumat vesmír - od počátku, kdy se astronomové spoléhali na viditelné světlo, se za posledních 75 let možnosti rozšířily na zkoumání vesmíru pomocí dalších částí elektromagnetického záření - radiových vln, záření RTG, UV a gamma, infračervených paprsků a nakonec submilimentrového elektromagnetické záření. 

Dověděli jsme se, že elektromagnetickým zářením současné možnosti zkoumání vesmíru nekončí, protože lidstvo využívá dalších prostředků, kterými jsou kosmické paprsky, neutrina a gravitační vlny. Díky tomu, že lidská noha vstoupila na povrch Měsíce, našeho souputníka, můžou vědci na Zemi zkoumat téměř 400 kg vzorků měsíčních hornin, minerálů a prachu. Od roku 1971 pak kosmické sondy dorazily ke všem planetám sluneční soustavy a informace, které při tom získaly a zaslaly na modrou planetu, slouží jako další zdroj poznání o vzniku a fungování vesmíru.

Všichni jsme slyšeli o Hubblově teleskopu, náležejícím do skupiny velkých družic, které přinášejí jedinečné informace o vesmíru. Vědci netrpělivě očekávají možnosti zkoumání, které jim poskytne družice JWST, která by měla od roku 2018 svými možnostmi překonat Hubblův teleskop.

V druhé části setkání s dr. Grygarem přišla chvíle pro diskusi a otázky studentů. Dověděli jsme se o Fermiho paradoxu (uff, mimozenšťané tu nejsou proto, protože ve vesmíru neexistují, nebo snad že by jim to nestálo za to?), o skutečném datu konce světa podle Mayského kalendáře (můžeme být v klidu ještě alespoň 100 let), možnosti, že lidstvo jednou na vše přijde a jeho znalosti začnou stagnovat (není možné - dle fyzika, matematika a filosofa Blaiseho Pascala s tím, jak množství našich znalostíroste, narůstá i vědomí toho, co všechno nevíme).

Dr. Grygar nám povídal o snaze českého klubu skeptiků Sisyfos bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Pan doktor vyjádřil názor, že se jedná o nikdy nekončící boj racionálna s iracionálnem, v kterém nikdy nemůže jedna strana zvítězit, protože jsou obě zastoupeny v každém z nás.

 

Odkazy k návštěvě dr. Grygara

 
osobní stránka dr. Grygara
 
 
video - pořad Hydepark České televize s dr. Grygarem dne 15.9.2012
 
 
video - přednáška dr. Grygara o velkém třesku, vzniku chemie, fyziky a biologie, proběhla v rámci Fyzikálních čtvrtků na ČVÚT
 
 
životopis dr. Grygara
 
 
Sisyfos - český klub skeptiků, jehož členem je dr. Grygar
 
 
video - Žeň objevů 2012 - přednáška dr. Grygara o novinkách v astronomii za rok 2012