Setkání s teologem Mgr. et Mgr Markem Váchou, Ph.D.

 

Setkání proběhlo 9.4.2014.

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (*1966 v Brně)  je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel.

Na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika a teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zase zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování.

Zúčastnil se také dvou výprav do Antarktidy a to v letech 1997 a 2000. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii.

Vyučuje biologii, náboženství a etiku na Biskupském gymnáziu v Brně, Arcibiskupském gymnáziu v Praze a rovněž je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zabývá se především otázkami evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Je farářem farnosti v Lechovicích a farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž farářem je Tomáš Halík).

Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá se svém jméně.

 

Video: Hyde Park Civilizace s dr. Váchou dne 19.10.2013

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058091019/

 

Profil osobnosti připravil Julius Smolej, student oktávy